ВСП «ОРІХІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТДАТУ»

ОГОЛОШУЄ НАБІР НА 2016-2017 навчальний рік

 

Спеціальність

Термін навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

на базі 9 кл.

на базі 11 кл.

на базі 11 кл.

на базі ліцею

071 «Облік і оподаткування»

(5.03050901 «Бухгалтерський облік»)

2р.10міс.

1р.10міс.

1р.10міс.

1р. 6 міс.

075 «Маркетинг»

(5.03050702 «Комерційна діяльність»)

2р.10міс.

1р.10міс.

1р.10міс.

1р. 6 міс.

073 «Менеджмент»

(5.03060101«Організація виробництва»)

3р. 6міс.

2р. 6 міс.

2р. 6міс.

-

208 «Агроінженерія»

(5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»)

 

3р.10міс.

 

2р.10 міс.

 

2 р.10 міс.

 

2 р.6 міс.

 

Випускники аграрних ліцеїв, які поступають на споріднену спеціальність, зараховуються на поповнення груп 2-го курсу за результатами фахових випробувань (тестування)

Підготовка фахівців на денній та заочній формах навчання ведеться за рахунок державного бюджету та за рахунок юридичних і фізичних осіб

Заяви приймаються:

- на основі базової загальної середньої освіти (9 кл) – з 11 липня по 20  липня 2016 р.

- на основі повної загальної середньої освіти  (11кл) – з 11 липня по 27 липня 2016р.

Заочна форма навчання:

- на  базі повної загальної середньої освіти – за сертифікатами     з 11 липня по 10 серпня 2016 р.

 -  за  іспитами  з 11 липня по 04 серпня  2016р.; 

- на базі аграрних ліцеїв  -  з 11 липня по 04 серпня  2016р.  

Вступники подають у приймальну комісію такі документи:

  1. Заяву на ім’я директора.
  2. Документ про освіту в оригіналі та його копію, завірену в коледжі або в установленому порядку.
  3. Сертифікат Українського центру незалежного  оцінювання з відповідних дисциплін, виданий у 2016 році, по спеціальностях:

071 «Облік і оподаткування»

(5.03050901 «Бухгалтерський облік»)

1. Українська мова та література (базовий)

2. Математика (базовий)

075 «Маркетинг»

(5.03050702 «Комерційна діяльність»)

1. Українська мова та література (базовий)

2. Математика (базовий)

073 «Менеджмент»

(5.03060101«Організація виробництва»)

1. Українська мова та література (базовий)

2. Історія України

208 «Агроінженерія»

(5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»)

1. Українська мова та література(базовий)

2. Математика (базовий)

 

  1. Копію паспорта (свідоцтва про народження) та ідентифікаційного коду.
  2. 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

      Копії документів без пред’явлення оригіналу не приймаються.

До документів додаються:

6.    2 конверти з марками (для вступників на заочне відділення – 6 конвертів),

       20 листів формат А-4, папка із зав’язками.

 

На основі базової загальної середньої освіти (9кл) абітурієнти складають іспити з 

української мови (тестування) та математики (тестування).

На базі повної загальної середньої освіти (11 кл) абітурієнти зараховуються за результатами ЗНО 2016 року, на базі ліцею – за результатами фахового випробування в коледжі.

 

  Вступні випробування проводяться: - на  денну  форму навчання з 21 по 27 липня  2016 р.

  • на заочну форму навчання з 05 по 10 серпня 2016 р.

 

                Іногородні студенти денної та заочної форм навчання забезпечуються гуртожитком.

Документи подаються за адресою:  70504  Запорізька область, м. Оріхів, вул. Тімірязєва, 40

Телефони: Приймальна директора  4-32-93; Приймальна комісія 4-33-82, 0502508625; Заочне відділення 4-33-82

                    сайт: www.osgt.at.ua