«ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Кваліфікація:фахівець в галузі управління  

Термін навчання:

 • на базі  9  класів – 3 роки 6 місяців
 • на базі 11 класів -  2 роки 6 місяців

ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВИВЧАЄ:

 1.     Економіка підприємства
 2.     Економічний аналіз
 3.     Бухгалтерський облік
 4.     Фінанси підприємства
 5.     Основи маркетингу
 6.     Основи менеджменту
 7.     Трудове право
 8.     Комерційне право
 9.     Аграрне право
 10.     Діловодство
 11.     Технологія виробництва
 12.     Техніка та устаткування
 13.     Організація виробництва

        Навчання по спеціальності  «Організація виробництва»  престижне і перспективне. Сьогодні важко уявити будь-яке виробництво без менеджера.

        Менеджер – це спеціаліст, який повинен знати, як організувати матеріально-технічне забезпечення, процес виробництва, як управляти виробничими і комерційними процесами, стимулювати працю, організувати ефективну працю трудового колективу.

        Спеціалістів з такою спеціальністю чекають сільськогосподарські підприємства будь-яких форм власності і форм господарювання, підприємства агросервісу, переробні і заготівельні підприємства.

Теоретичні знання студенти удосконалюють на практичних заняттях з дисциплін:

Навчальні практики

 • з технології виробництва
 • інформатики і комп’ютерної техніки
 • технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції
 • економіки і організації
 • техніки і устаткування
 • бухгалтерського обліку
 • менеджменту і маркетингу    

Виробнича практика
Переддипломна практика

 

Під час навчання в коледжі студенти здобувають робочу професію:

- водій автотранспортних   засобів категорії «В».

 

Після закінчення коледжу випускники можуть обіймати посади:

-          керуючий дільницею в сільськогосподарському підприємстві;

-          керуючий фермою;

-          керівник  малого підприємства;

-          технік з підготовки виробництва;

-          технік з підготовки праці;

-          агент з постачання;

-          менеджер.

Кваліфікаційна  характеристика

Студенти повинні

знати:

основи створення і функціонування сільськогосподарських підприємств на приватній основі;  форми організації праці та напрями її удосконалення; особливості і форми оплати праці та напрями її удосконалення; особливості і форми оплати праці в умовах ринкових відносин; організацію виробництва, заготівель, зберігання і переробки продукції основних галузей сільськогосподарського виробництва;економічні та правові основи здійснення бізнесу і підприємництва, службову етику.

 уміти:

обчислювати потребу в матеріально-технічних ресурсах, раціональні розміри  внутрішньогосподарських, обслуговуючих підрозділів; визначати собівартість одиниці продукції і послуг; укладати  господарські договори, вміти розрахувати розмір доходу колективу і заробітну плату працівників за кінцевим результатом господарювання; визначати потребу фірми у фінансах, розрахувати ступінь ризику.

Всі  студенти  денної форми навчання за бажанням забезпечуються місцями в гуртожитку.

Успішно закінчившиВСП "Оріхівський коледж ТДАТУ" випускники можуть підвищити свою кваліфікацію в Дніпропетровському аграрному університеті, Таврійському державному агротехнічному університеті і Запорізькому класичному  приватному університеті.     
 

Звертатися за телефонами:

приймальна комісія             (06141)     4-33-82

приймальна директора      (06141)     4-32-93