Доступ до публічної інформації


Оріхівський коледж надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Надання публічної інформації здійснюєтьс у відповідь на інформаційний запит.

 

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

 

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

- форма письмового запиту на інформацію (зразок)

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:

 

Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Академіка Вернадського (Тімірязєва) 40, 70504, приймальня (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон:(06141) 4-32-93  

факс: (06141)  4-32-93 

електронна пошта: otech@ukr.net