Дуденко Олександр Володимирович


Голова циклової комісії загальнотехнічних та спеціальних дисциплін.
Викладач дисципліни «Експлуатація машин та обладнання»

 

 

 

Освіта – вища:  

-  у 2008 році закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет за спеціальністю «Механізація сільського господарства», здобув кваліфікацію магістра інженера – механіка.

- у 2013 році закінчив «Класичний приватний університет» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобув кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів.

Педагогічний стаж: 10 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст 1 категорії

 

Педагогічне кредо: «Виховати функціонально грамотну особистість готову жити, вчитися і працювати в сучасному інформаційному суспільстві»

Проблемна тема: «Технологія проблемного навчання - як найважливіший шлях створення інноваційного пізнавального середовища»

Життєве кредо: «Мети досягає той, хто її прагне»

Науково – методична діяльність
(подати інформацію за 3-5 років)

•Навчально-методичне забезпечення.

•Матеріали, в яких обґрунтовується вибір використовуваних освітніх технологій.

•Перелік проведених «круглих столів», «майстер-класів», семінарів.

•Матеріали, що містять обґрунтування вживання у своїй практиці різних методів, форм та засобів.

•Доповіді на семінарах, педагогічних радах, конференціях, проведення відкритих занять

•Результати участі в професійних і творчих педагогічних конкурсах.

•Перелік публікацій (друк).

•Участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах, в методичних і наукових виданнях.

•Перелік методичних матеріалів, що представлені на конкурс «Педагогічні інновації» при ДУ НМЦ «Агроосвіта».

•Перелік та фотоматеріали проведених заходів.

•Проведення наукових досліджень і розгорнутий план дослідження в рамках творчої групи.

•Розробка авторських програм (участь, програма).

•Програми гуртків і факультативів.

•Опанування сучасними технологіями освіти та використання інформаційно-комунікаційних технологій.

•Розробка авторських програм.

«Навчально-матеріальна база»
(В даному розділі висвітлити забезпеченість та оснащення кабінетів та лабораторій)

•Список устаткування навчального кабінету.

•Перелік обладнання.

•Список словників і іншої довідкової літератури по предмету.

•Наявність технічних засобів навчання дітей (телевізор, DVD-програвач, музичний центр, діапроектор і т.д.

•Перелік навчальних фільмів.

•Перелік навчальних посібників (таблиці, макети, ілюстрації, схеми, портрети і тому подібне.).

•Перелік довідкової літератури і дидактичних матеріалів.

•Наявність комп’ютера і комп’ютерних засобів вчення (програми віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійні електронні посібники і т.д.)

•Аудіо і відео посібники.