Навчальний заклад готує фахівців кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" на денній та заочній формах навчання за спеціальностями:

208 "Агроінженерія" (Експлуатація та ремонт машин і обладнання  агропромислового виробництва)

073 "Менеджмент" (Організація виробництва)

071 "Облік і оподаткування"

075 "Маркетинг" (Комерційна діяльність)