Навчальний заклад готує фахівців кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" на денній та заочній формах навчання за спеціальностями:

Агроінженерія (Експлуатація та ремонт машин і обладнання  агропромислового виробництва)

Менеджмент (Організація виробництва)

Облік і оподаткування(Бухгалтерський облік)

Маркетинг (Комерційна діяльність)