Галутва Юрій Володимирович

Завідувач відділення механізації сіьського господарства і управління
Освіта – вища:  

-Таврійська державна агротехнічна академія,  інженер - механік 2002 рік,

-Національний аграрний університет, інженер-педагог 2006 рік.

Педагогічний стаж: 17 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 

Викладає: «Ремонт машин та обладнання»

 

Педагогічне кредо: «Смертельный грех преподователя – быть скучным.»

Проблемна тема: «Технологія проблемного навчання - як найважливіший шлях створення інноваційного пізнавального середовища»

Життєве кредо: «Живи по совести и чести.»

 

Науково – методична діяльність

•Навчально-методичне забезпечення.

•Матеріали, в яких обґрунтовується вибір використовуваних освітніх технологій.

•Матеріали, що містять обґрунтування вживання у своїй практиці різних методів, форм та засобів.

•Доповіді на семінарах, педагогічних радах, конференціях, проведення відкритих занять

•Результати участі в професійних і творчих педагогічних конкурсах.

•Публікації у збірнику науково-методичних праць ТДАТУ:

•“Особливості колективної професійної діяльності як наслідок занять з аналізу виробничих ситуацій”

•“Позааудиторна самостійна робота студентів як фактор підвищення конкурентоспроможності випускників”

•“Значення практичних робіт при вивченні технічних дисциплін та ефективність уроків-екскурсій при формуванні виробничих компетенцій”

•Участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах, в методичних і наукових виданнях.

•Методичні матеріали, що представлені на конкурс «Педагогічні інновації» при ДУ НМЦ «Агроосвіта»:

•Робочий зошит ЛПЗ з дисципліни “Ремонт машин і обладнання”

•Методичні вказівки по виконанню курсового проекту з дисципліни “Ремонт машин і обладнання”

•Робочий зошит по пракиці з дисципліни “Ремонт машин і обладнання”

•Методична розробка на тему «Технологія проблемного навчання - як найважливіший шлях створення інноваційного пізнавального середовища»

•Опанування сучасними технологіями освіти та використання інформаційно-комунікаційних технологій.