Методична робота у  ВСП «Оріхівський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» є

 цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної дисципліни, а також проведенню позааудиторної виховної роботи зі студентами.

    Система дій і заходів науково-методичної служби коледжу має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагога, розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу педагогічного колективу й навчального закладу в цілому.

    Особливо важливим чинником методичної роботи є  визначення  цілей і завдань, методичної проблеми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення задач. Мета – це ідеальний  образ,  модель  бажаного  майбутнього  результату  діяльності - зростання професійної компетенції, професійної майстерності викладачів.

    У коледжі працюють три циклових комісій: загальноосвітніх дисциплін,  соціальних, економічних та облікових дисциплін, спеціальних дисциплін професійного напрямку.

    Координатором методичної роботи коледжу є заступник директора з навчальної роботи Галчанський Микола Васильович та завідувач методичного кабінету Болюта Олена Борисівна.

 Основа структури методичної роботи:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • методичний кабінет;
 • циклові комісії;
 • методичне об’єднання кураторів;
 • школа педагогічної майстерності.

   Методична рада коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

*    Визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на навчальний рік.

*    Впровадження методичних розробок у навчально-виховний процес та сприяння у видавничій роботі.

*    Оцінка результатів методичної роботи педагогічних працівників коледжу.

*    Проведення науково-методичної експертизи підготовлених навчальних планів підготовки спеціалістів, навчальних та робочих програм дисциплін вимогам державних стандартів освіти.

*    Сприяння впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

*    Вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.

*    Сприяння в організації та проведенні  педагогічних, методичних семінарів тощо.

    У коледжі функціонує методичний кабынет, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, матеріали по вивченню та узагальненню педагогічного досвіду  викладачів.

   Окремий розділ методичного кабінету складають навчально-методичні розробки, підготовлені викладачами коледжу як  експонати на виставку передового педагогічного досвіду при ДУ «НМЦ»Агроосвіта».

Функціонує та постійно оновлюється стенд «Методичний бюлетень», в якому представлені найбільш актуальні методичні питання та рекомендації.

   Систематизовано та висвітлено на стенді «Атестаційний куточок»  матеріали для атестації педагогічних працівників та організації їх курсової перепідготовки (стажування) .

    У коледжі сформувалася система навчально-методичної роботи з викладачами, до складу якої входять індивідуальні та колективні форми, що взаємодіють і доповнюють одна одну.

     Індивідуальна науково-методична робота – цілеспрямована, планомірна та систематична робота викладача над удосконаленням теоретичної та практичної підготовки.

    До індивідуальних форм методичної роботи належить індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам коледжу, яка включає:

 • системне вивчення та аналіз роботи викладачів, кураторів;
 • надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання студентів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять та позааудиторних заходів;
 • проведення цільових відкритих занять;
 • проведення індивідуальних консультацій;
 • надання допомоги викладачам у розробці навчальної документації (на основі типової), методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших методичних засобів навчання;
 • виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників;
 • надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, у проведенні майстер-класів, запровадженні у навчально-виховний  процес передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій тощо.

    Колективними формами  методичної роботи, її структурними компонентами є:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • робота циклових  комісій;
 • методичне  об’єднання  кураторів;
 • теоретичні та практичні семінари;
 • школа молодого викладача.

  Контроль за здійсненням методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:

 1. заслуховування питань методичної роботи на педраді, засіданні адміністративної, методичної ради;
 2. заслуховування  звітів  голів  циклових  комісій;
 3. звітування  викладачів  перед цикловими  комісіями про свою роботу.

 

СИНЧИЛО ІРИНА ПАВЛІВНА – голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
 
 
ПРИЩЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА – голова циклової комісії соціальних, економічних та облікових дисциплін
 

ДУДЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ - голова циклової комісії загальнотехнічних та спеціальних дисциплін
 
ВИКЛАДАЧІ-МЕТОДИСТИ
 
     Справжніми майстрами своєї справи можна назвати викладачів-методистів, чия творчість проявляється в їхній педагогічній майстерності та високій професійній  компетентності.

 

ГАЛЧАНСЬКИЙ  МИКОЛА  ВАСИЛЬОВИЧ
 -  заступник директора з навчальної роботи, член Навчально-методичної комісії Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта"  зі спеціальності «Експлуатація та ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва», викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани», відмінник аграрної освіти ІІІ ступеня; один з авторів посібника «Обираю професію «технік-механік сільськогосподарського виробництва», збірника «Положення, які регламентують навчально-виховний процес в технікумі», виступає на сторінках фахової та педагогічної преси (газета «Освіта аграрна», навчально-методичний збірник «Організація навчально-виховного процесу»); запровадив у технікумі модульний принцип навчання та модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів.

 
 
 
МІРОШНИЧЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА – викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки. Працює над  темою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час контролю знань». Виступає на сторінках педагогічної преси з питань методики викладання математики.
 
 
ТЕЛЕГУЗ ЛЮДМИЛА ВІЛЛІВНА – викладач інформатики і комп’ютерної техніки, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, учасник обласного конкурсу «Викладач року», має Подяку Міністерства аграрної політики та продовольства України; занесена до Книги пошани за активну участь в огляді-конкурсі на кращий методичний матеріал, навчальний відеофільм. Виступає на сторінках фахової та педагогічної преси зі статтями.