Міністерство освіти і наукиУкраїни

ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»

 

 

                                                                    Код ЄДРПОУ  39186862

Н А К А З   № 133од

м.Оріхів                                                             «03» вересня  2018              

Про призначення кураторів

1. Призначити на 2018-2019 навчальний рік   кураторами  академічних груп денного відділення педагогічних працівників:

31б група –  Мішина Людмила Яківна

21б група –  Прищенко Юлія Сергіївна

 11б група –  Агашкова  Оксана Леонідівна

31кд група –  Нестеренко Лариса Вікторівна

11 кд група – Синчило Ірина Павлівна

21кд група –  Рябіченко Наталія Михайлівна

11ов група -     Сухоминська Юлія Володимирівна

21ов група -      Колеснік Алла Петрівна

31ов група –  Вечеря  Людмила  Миколаївна

11м група –  Телегуз  Сергій  Миколайович

12м група –  Дуденко  Олександр  Володимирович

21м група-Синиця  Сергій   Федорович

22м група Савран  Микола  Іванович

31м група -    Вечеря Володимир Олександрович

32м група -  Мірошниченко  Алла  Миколаївна

41м група –  Бичкова  Антоніна  Вікторівна

42м група –   Зимін Олександр Федорови

41ов групи - Галутва Віра Михайлівна

2.Кураторам  у своїй роботі керуватись Положенням про куратора академічної групи та Правилами внутрішнього розпорядку.

             Директор                                                             Наранович  В. А .

Погоджено:

головний бухгалтер                                                                   Леонова Т.П.

голова первинної профспілкової   організації                         Нестеренко Л.В.                             

провідний інженер з обліку кадрів                                            Колот В.Я.

юрисконсульт                                                                              Мазгін О.М.                                  

 

Наказ підготувала ЗДВР

 Коба А.В.