Міністерство освіти і наукиУкраїни

ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»


 

                                                                    Код ЄДРПОУ  39186862

Н А К А З   № 160од

м.Оріхів               30. 08. 2019

Про призначення кураторів

  1. Призначити на 2019-2020 навчальний рік   кураторами академічних груп денного відділення педагогічних працівників:

11б-  Білогуб Тетяна Анатоліївна

21б - Агашкова Оксана Леонідівна

31б-  Прищенко  Юлія Сергіївна

11кд-  РисьЮлія Сергіївна

21кд -  Синчило Ірина Павлівна

31кд- Рябіченко  Наталія Михайлівна

11ов- Бондаренко Наталія Олександрівна

21ов- Сухоминська Юлія Володимирівна

31ов-Колеснік  Алла Петрівна

41ов -Вечеря  Людмила Миколаївна

11м -Кириченко  Світлана Борисівна

12м -Сульженко  Наталія Федорівна

21м- Телегуз Сергій  Миколайович

22м -Галутва Віра  Михайлівна

31м- Синиця  Сергій Федорович

32м- Савран  Микола Іванович

41м -Вечеря  Володимир Олександрович

42м - Мірошниченко   Алла Миколаївна

 

2.Кураторам  у своїй роботі керуватись Положенням про куратора академічної групи та Правилами внутрішнього розпорядку.

 

Директор  коледжу       В. А .Наранович