Міністерство освіти і наукиУкраїни

ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»

 

 

Код ЄДРПОУ 39186862

Н А К А З № 135-од

м.Оріхів «31» 08.2020

Про призначення класних керівників

  1. Призначити на 2020-2021 навчальний рік класними керівниками адемічних груп денного відділення педагогічних працівників та здійснювати оплату відповідно до контингенту(кількості) студентів та джерел фінансування:

11б Прищенко Юлія Сергіївна

21б Білогуб Тетяна Анатоліївна

31б Агашкова Оксана Леонідівна

11кд Нестеренко Лариса Вікторівна

21кд Рись Юлія Сергіївна

31кд Синчило Ірина Павлівна

11ов Рябіченко Наталія Михайлівна

21ов Бондаренко Наталія Олександрівна

31ов Сухоминська Юлія Володимирівна

41ов Колеснік Алла Петрівна

11м Бичкова Антоніна Вікторівна

12м Дем`яненко Віталій Євгенійович

21м Кириченко Світлана Борисівна

22м Сульженко Наталія Федорівна

31м Телегуз Сергій Миколайович

32м Галутва Віра Михайлівна

41м Синиця Сергій Федорович

42м Савран Микола Іванович

2.Класним керівникам у своїй роботі керуватись Положенням про класного керівника академічної групи та Правилами внутрішнього розпорядку.

3. У зв`язку з меншим обсягом індивідуальної роботи зі студентами в порівнянні з повнокомплектною групою оплату в групах а обмеженим контингентом здійснювати з урахуванням визначених коефіцієнтів.

Директор коледжу В. А. Наранович