Методичне об’єднання кураторів навчальних груп  

працює над проблемою: 

 

«Формування патріотичної, всебічно розвиненої, компетентної, толерантної особистості студента шляхом впровадження інноваційних технологій виховання»

 

Завдання:

 

 ∙ впровадження інноваційних форм та методів виховної роботи; 

∙ реалізація завдань Концепції національно-патріотичного виховання молоді; 

∙ удосконалення науково-методичного рівня організації виховної роботи в навчальному закладі;

∙ вивчення й узагальнення кращого досвіду кураторів;

∙ здійснення комплексного підходу до організації виховного процесу в студентських групах.

 

Основний зміст роботи: 

- вдосконалення методичного й наукового рівня виховної роботи в навчальному закладі; 

 - систематичне поповнення педагогічних і професійних знань кураторів навчальних груп; 

-  вдосконалення методичного забезпечення роботи кураторів груп та вихователя гуртожитку; 

- забезпечення відповідного рівня проведення виховних заходів в студентських групах;

-  впровадження колективних творчих справ; 

-  допомога  кураторам у процесі розробки та втілення в життя заходів, спрямованих на покращення успішності та якості підготовки спеціалістів, впровадження інноваційних форм та методів організації позааудиторної роботи для формування всебічно розвиненої соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації;

- організація  діагностичних і консультативних заходів  з метою постійної підтримки кураторів у розв’язанні складних професійних ситуацій. 

                                                           «Затверджую»

                                                                 директор коледжу

                    _________________________ В.А. Наранович

                                                                                        «30» 08.2019

План роботи 

методичного об’єднання кураторів навчальних груп 

та вихователя гуртожитку

на 2019-2020 н. р.

 

Заходи

Термін проведення

Відповідальний

за 

виконання

Відмітка про виконання

Засідання №1 

1.

Обговорення та затвердження плану роботи на 2019-2020 н. р.

          Серпень

Заступник директора з виховної роботи Коба А.В.

 

2.

Підготовка до нового навчального року: пріоритети та основні напрями виховної роботи в групах

 

3.

Діагностика студентського колективу(основі вивчення індивідуальних даних студентів оформити  соціальні паспорти груп, визначення «групи ризику»)

Практичний психолог 

Костенко С.С.

 

4.

Ознайомлення з графіками чергування груп по коледжу, викладачів у студентському гуртожитку, проведення відкритих кураторських годин

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.

 

5.

Організація та проведення батьківських зборів. 

Заступник директора з виховної роботи Коба А.В

 

6.

Різне

 

Засідання №2

 

1.

Організація та проведення спартакіади серед першокурсників. Популяризація здорового способу життя серед молоді.

вересень

Керівник фізичного виховання

 Стеценко В.Ф.

 

2.

Аналіз стану профілактичної роботи з попередження травматизму студентів під

час навчально-виховного процесу.

Провідний інженер з охорони праці Кириченко С.Б.

 

3.

Про залучення студентів до різноманітних форм студентської активності (спортивних секцій, гуртків художньо самодіяльності).

Керівник фізичного виховання

 Стеценко В.Ф., культорганізатор Самойлик М.П.

 

4.

Формування студентського активу групи.

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.

 

Засідання №3

1.

Провести спільне засідання, методоб’єднання кураторів груп та ЦК загальноосвітніх дисциплін з питання адаптації студентів перших курсів до навчання у коледжі. 

Аналіз стану здоров’я студентів нового набору

жовтень

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В., голова ЦК загальноосвітніх дисциплін Синчило І.П.

 
 

Засідання №4

1

Стан, умови та проблеми проживання  студентів у гуртожитку, дотримання правил проживання. Організація виховної роботи в гуртожитках.

листопад

Вихователь гуртожитку Губатенко О.І.

 

2

Напрямки роботи кураторів щодо попередження спізнень та пропусків занять студентами  без поважних причин.

 

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В., 

куратори

 

3

Індивідуальна робота куратора групи, вихователя гуртожитку  зі студентами –соціально-незахищених категорій.

 

Вихователь гуртожитку Губатенко О.І., куратори

 

4

Різне

     

Засідання №4

1

Аналіз виховної роботи за І півріччя 2019-2020 н.р.. Обговорення  плану виховних заходів на ІІ півріччя

грудень

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.

 

2.

Про моніторинг стану харчування студентів в їдальні коледжу

Голова профспілкового  комітету

 Колеснік А.П. 

 

3.

Робота куратора з батьками: проблеми, реалії, перспективи

Куратори груп

 

4.

Про проведення інструктажу, щодо правил поведінки в зимовий канікулярний період.

Провідний інженер з охорони праці Кириченко С.Б.

 

Засідання №5

1.

Про  роботу студентів з періодичними виданнями та  науковою та художньою літературою.

січень

Завідувач бібліотекою коледжу Рижа Л.І.

 

2.

Співпраця  з органами студентського самоврядування - вивчення актуальних питань студентського життя.

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.,

голова студентської ради -  Лепетченко М.

 

3.

Система роботи куратора по формуванню у студентів культури поведінки та спілкування

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.

куратори

 

Засідання №6

1.

Профілактика правопорушень та індивідуальна робота зі студентами схильними до порушень дисципліни.

лютий

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В., 

куратори

 

2.

Моніторинг ефективності заходів щодо зменшення тютюнопаління серед студентів

Практичний психолог 

Костенко С.С.,  голова студентської ради -  Лепетченко М.

 

3.

Поради психолога.  Емоції на робочому місці

Практичний психолог 

Костенко С.С.,  

 

4.

Різне

   

Засідання №7

1.

Використання можливостей молодіжних організацій для посилення ролі громадянського й духовно-морального виховання студентів.

березень

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.

 

2.

Поради психолога: Як сформувати сприятливе мікросередовище в групі.

Практичний психолог 

Костенко С.С.

 

3.

Обмін досвідом . Презентація досвіду кураторів, які атестуються

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.

куратори

 

4. 

Різне

   

                                                                                Засідання №8

1.

Про адміністративну і кримінальну відповідальність підлітків.

квітень

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.

 

2.

Консультація юриста. Правила поведінки підлітків у громадських місцях.

 

Юрисконсульт коледжу 

Товкач А.О.

 

3.

Поради психолога. Як уникнути професійного самовигорання

 

Практичний психолог 

Костенко С.С. 

 

Засідання №9

1.

Психологічна робота зі студентами «групи ризику»

травень

Практичний психолог 

Костенко С.С.

 

2.

Обмін досвідом. Взаємодія куратора з батьками та іншими суб’єктами профілактичної роботи щодо запобігання правопорушень.

куратори

 

3.

Різне

   

Засідання №9

1.

Аналіз виховної роботи у 2019-2020 н. р.. Рейтингова оцінка студентів груп з навчальної, громадської та культурномасової роботи.

червень

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.

 

2.

Пропозиції щодо Комплексного плану  плану виховної роботи на 

2020-21 н.р.

куратори

 

3.

Про проведення інструктажу, щодо правил поведінки під час літніх канікул.

Провідний інженер з охорони праці Кириченко С.Б.

 

 

Голова методичного об’єднання

кураторів навчальних груп   Коба А.В.

 

Склад

методичного об`єднання кураторів груп

(2019-20 навчальний рік)

 

Головаметодичного об`єднання кураторів груп - Коба Алла Вікторівна

 

11б-  Білогуб Тетяна Анатоліївна

21б - Агашкова Оксана Леонідівна

31б-  Прищенко  Юлія Сергіївна

11кд-  РисьЮлія Сергіївна

21кд -  Синчило Ірина Павлівна

31кд- Рябіченко  Наталія Михайлівна

11ов- Бондаренко Наталія Олександрівна

21ов- Сухоминська Юлія Володимирівна

31ов-Колеснік  Алла Петрівна

41ов -Вечеря  Людмила Миколаївна

11м -Кириченко  Світлана Борисівна

12м -Сульженко  Наталія Федорівна

21м- Телегуз Сергій  Миколайович

22м -Галутва Віра  Михайлівна

31м- Синиця  Сергій Федорович

32м- Савран  Микола Іванович

41м -Вечеря  Володимир Олександрович

42м - Мірошниченко   Алла Миколаївна