Склад методичного об’єднання кураторів груп

 (2018-2019 навчальний рік)

 

Голова методичного об’єднання -  Коба Алла Вікторівна,

       заступник директора з виховної роботи 

 

11б група – Агашкова Оксана Леонідівна

21б група  -Прищенко Юлія Сергіївна

31б група -         Мішина Людмила Яківна    

11кд група- Синчило Ірина Павлівна

11ов  група-Сухоминська Юлія Володимирівна    

21кд група – Рябіченко Наталія Михайлівна

31кд група -Нестеренко Лариса Вікторівна                     

11м група –Телегуз Сергій Миколайович

12м група – Дуденко Олександр Володимирович

21м група – Синиця Сергій  Федорович                

22м група – Савран Микола Іванович

31м група – Вечеря Володимир Олександрович

32м група-         Мірошниченко Алла Миколаївна

41м група  - Бичкова Антоніна Вікторівна    

42м група –– Зимін Олександр Федорович

21ов група – Колеснік Алла Петрівна

31ов група – Вечеря Людмила Миколаївна

41ов група – Галутва Віра Михайлівна

 

В основу роботи методичного об’єднання кураторів груп закладено Концепцію національного виховання студентської молоді, яка є складовою частиною системи національного виховання громадянина України.

   Виховна робота в коледжі здійснюється за такими напрямами:

-         національно-патріотичне виховання;

-         інтелектуально-духовне;

-         морально-правове;

-         естетичне;

-         трудове;

-        екологічне;

-        фізичне, пропаганда здорового способу життя.

          Головною метою виховання студентської молоді куратори груп вважають формування свідомого громадянина-патріота Української держави, представника української аграрної еліти, який має бути висококваліфікованим, конкурентоспроможним, ініціативним спеціалістом зі стійкими моральними і правовими засадами.

         До складу методичного об’єднання кураторів груп входить 18 досвідчених педагогів, які у своїй роботі з молоддю пріоритетними якостями вважають національну гідність, громадянську відповідальність, духовність, милосердя, співчуття, любов до обраної професії.

         Робота методичного об’єднання здійснюється відповідно до плану роботи.

   Методичне об’єднання практикує використання різних форм роботи: семінарів, конференцій, диспутів, круглих столів з метою обміну досвідом роботи з питань виховання студентської молоді.

            До участі в роботі методичних об’єднань за необхідністю залучаються:  представники адміністрації, завідуючий методичним кабінетом, керівники фізвиховання, керівники гуртків та клубів за інтересами,  голова ради студентського самоврядування, завідуючий бібліотекою.


Працюємо над проблемною темою:

«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості».

   З метою підвищення успішності та запобігання правопорушень, покращення морально-психологічного клімату у студентських колективах, формування здорового способу життя проводяться спільні засідання кураторів груп, Ради з профілактики правопорушень та органів студентського самоврядування.

   Кураторам груп надається методична допомога у плануванні виховної роботи, розробленні рекомендацій щодо формування студентського колективу, рекомендацій по проведенню батьківських зборів у новонабраних групах.

   У роботі зі студентською молоддю значна увага приділяється здоров’ю студентів і тому однією з проблем, над якою працюють викладачі коледжу, є формування здорового способу життя як основи виховання соціально-активного громадянина.

Основний зміст роботи методичного об’єднання:

  • удосконалення методичного забезпечення роботи кураторів;
  • забезпечення відповідного рівня проведення виховних заходів в академічних группах, їх аналіз  та  оцінка  рівня вихованості студентів;
  • систематичне поповнення педагогічних і професійних знань кураторів та удосконалення методичного і наукового рівня виховної роботи.