Методичне об’єднання класних керівників

навчальних груп

працює над проблемою:

«Формування патріотичної, всебічно розвиненої, компетентної, толерантної особистості студента шляхом впровадження інноваційних технологій виховання»

 

Завдання:

 

  •  впровадження інноваційних форм та методів виховної роботи;
  • реалізація завдань Концепції національно-патріотичного виховання молоді;
  •  удосконалення науково-методичного рівня організації виховної роботи в навчальному закладі;
  •  вивчення й узагальнення кращого досвіду кураторів;
  •  здійснення комплексного підходу до організації виховного процесу в студентських групах.

 

Основний зміст роботи:

- вдосконалення методичного й наукового рівня виховної роботи в навчальному закладі;

- систематичне поповнення педагогічних і професійних знань кураторів навчальних груп;

- вдосконалення методичного забезпечення роботи кураторів груп та вихователя гуртожитку;

- забезпечення відповідного рівня проведення виховних заходів в студентських групах;

- впровадження колективних творчих справ;

- допомога кураторам у процесі розробки та втілення в життя заходів, спрямованих на покращення успішності та якості підготовки спеціалістів, впровадження інноваційних форм та методів організації позааудиторної роботи для формування всебічно розвиненої соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації;

- організація діагностичних і консультативних заходів з метою постійної підтримки кураторів у розв’язанні складних професійних ситуацій.

 

Склад

методичного об`єднання класних керівників

(2020-21 навчальний рік)

 

Голова методичного об`єднання - Коба Алла Вікторівна

 

11б група - Прищенко Юлія Сергіївна

21б група - Білогуб Тетяна Анатоліївна

31б група - Агашкова Оксана Леонідівна

11кд група - Нестеренко Лариса Вікторівна

21кд група - РисьЮлія Сергіївна

31кд група- Синчило Ірина Павлівна

11ов група- Рябіченко Наталія Михайлівна

21ов група- Бондаренко Наталія Олександрівна

31ов група- Сухоминська Юлія Володимирівна

41ов група- Колеснік Алла Петрівна

11м група–Бичкова Антоніна Вікторівна

12м група –Дем`яненко Віталій Євгенійович

21м група - Кириченко Світлана Борисівна

22м група - Сульженко Наталія Федорівна

31м група- Телегуз Сергій Миколайович

32м- Галутва Віра Михайлівна

41м група- Синиця Сергій Федорович

42м група - Савран Микола Іванович

 

«Затверджую»

директор коледжу

_________________В.А. Наранович

«30» 08.2020

План роботи

методичного об’єднання класних керівників

ВСП «Оріхівський фаховий коледж ТДАТУ»

на 2020-2021 н. р.

 

Заходи

Термін проведення

Відповідальний

за

виконання

Відмітка про виконання

Засідання №1

1.

Обговорення та затвердження плану роботи на 2020-2021н. р.

Серпень

Заступник директора з виховної роботи Коба А.В.

 

2.

Підготовка до нового навчального року: пріоритети та основні напрями виховної роботи в групах

 

3.

Діагностика студентського колективу(основі вивчення індивідуальних даних студентів оформити соціальні паспорти груп, визначення «групи ризику»)

Практичний психолог

Бут М.В..

 

4.

Ознайомлення з графіками чергування груп по коледжу, викладачів у студентському гуртожитку, проведення відкритих кураторських годин

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.

 

5.

Організація та проведення батьківських зборів.

 

Заступник директора з виховної роботи Коба А.В

 

6.

Різне

 

Засідання №2

 

1.

 

Організація та проведення спартакіади серед першокурсників. Популяризація здорового способу життя серед молоді.

вересень

Керівник фізичного виховання

Стеценко В.Ф.

 

2.

Аналіз стану профілактичної роботи з попередження травматизму студентів під

час навчально-виховного процесу.

Провідний інженер з охорони праці Кириченко С.Б.

 

3.

Про залучення студентів до різноманітних форм студентської активності (спортивних секцій, гуртків художньо самодіяльності).

Керівник фізичного виховання

Стеценко В.Ф., культорганізатор Самойлик М.П.

 

4.

Формування студентського активу групи.

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.

 

Засідання №3

1.

Провести спільне засідання, методоб’єднання кураторів груп та ЦК загальноосвітніх дисциплін з питання адаптації студентів перших курсів до навчання у коледжі.

Аналіз стану здоров’я студентів нового набору

жовтень

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В., голова ЦК загальноосвітніх дисциплін Синчило І.П.

 

 

Засідання №4

1

Стан, умови та проблеми проживання студентів у гуртожитку, дотримання правил проживання. Організація виховної роботи в гуртожитках.

листопад

Вихователь гуртожитку Губатенко О.І.

 

2

Напрямки роботи кураторів щодо попередження спізнень та пропусків занять студентами без поважних причин.

 

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.,

куратори

 

3

Індивідуальна робота куратора групи, вихователя гуртожитку зі студентами –соціально-незахищених категорій.

 

Вихователь гуртожитку Губатенко О.І., куратори

 

4

Різне

 

 

 

Засідання №4

1

Аналіз виховної роботи за І півріччя 2020-2021 н.р.. Обговорення плану виховних заходів на ІІ півріччя

грудень

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.

 

 

2.

Про стан захворюваності студентів, пропуски занять

Класні керівники

 

3.

Робота куратора з батьками: проблеми, реалії, перспективи

Класні керівники

 

4.

Про проведення інструктажу, щодо правил поведінки в зимовий канікулярний період.

Провідний інженер з охорони праці Кириченко С.Б.

 

Засідання №5

1.

Про роботу студентів з періодичними виданнями та науковою та художньою літературою.

січень

Завідувач бібліотекою коледжу Рижа Л.І.

 

2.

Співпраця з органами студентського самоврядування - вивчення актуальних питань студентського життя.

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.,

голова студентської ради - Лепетченко М.

 

3.

Система роботи класного керівника по формуванню у студентів культури поведінки та спілкування

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.

куратори

 

Засідання №6

1.

Профілактика правопорушень та індивідуальна робота зі студентами схильними до порушень дисципліни.

лютий

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.,

класні керівники

 

2.

Моніторинг ефективності заходів щодо зменшення тютюнопаління серед студентів

Практичний психолог Бут М.В., голова студентської ради - Лепетченко М.

 

3.

Поради психолога. Емоції на робочому місці

Практичний психолог

Бут М.В.

 

4.

Різне

 

 

Засідання №7

1.

Використання можливостей молодіжних організацій для посилення ролі громадянського й духовно-морального виховання студентів.

березень

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.

 

 

2.

Поради психолога: Як сформувати сприятливе мікросередовище в групі.

Практичний психолог

Бут М.В.

 

3.

Обмін досвідом . Презентація досвіду класних керівників, які атестуються

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.

куратори

 

4.

Різне

 

 

Засідання №8

1.

Про адміністративну і кримінальну відповідальність підлітків.

квітень

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.

 

 

2.

Консультація юриста. Правила поведінки підлітків у громадських місцях.

 

Юрисконсульт коледжу

Товкач А.О.

 

3.

Поради психолога. Як уникнути професійного самовигорання

 

Практичний психолог Бут М.В.

 

Засідання №9

1.

Психологічна робота зі студентами «групи ризику»

травень

Практичний психолог

Бут М.В.

 

2.

Обмін досвідом. Взаємодія куратора з батьками та іншими суб’єктами профілактичної роботи щодо запобігання правопорушень.

класні керівники

 

3.

Різне

 

 

Засідання №9

1.

Аналіз виховної роботи у 2020-2021 н. р.. Рейтингова оцінка студентів груп з навчальної, громадської та культурномасової роботи.

червень

Заступник директора з виховної роботи

Коба А.В.

 

 

2.

Пропозиції щодо Комплексного плану плану виховної роботи на

2021-22 н.р.

Класні керівники

 

3.

Про проведення інструктажу, щодо правил поведінки під час літніх канікул.

Провідний інженер з охорони праці Кириченко С.Б.

 


 

Голова методичного об’єднання

класних керівників Коба А.В.