В основу роботи методичного об’єднання кураторів груп закладено Концепцію національного виховання студентської молоді, яка є складовою частиною системи національного виховання громадянина України.

   Виховна робота в коледжі здійснюється за такими напрямами:

-         національно-патріотичне виховання;

-         інтелектуально-духовне;

-         морально-правове;

-         естетичне;

-         трудове;

-        екологічне;

-        фізичне, пропаганда здорового способу життя.

          Головною метою виховання студентської молоді куратори груп вважають формування свідомого громадянина-патріота Української держави, представника української аграрної еліти, який має бути висококваліфікованим, конкурентоспроможним, ініціативним спеціалістом зі стійкими моральними і правовими засадами.

         До складу методичного об’єднання кураторів груп входить 18 досвідчених педагогів, які у своїй роботі з молоддю пріоритетними якостями вважають національну гідність, громадянську відповідальність, духовність, милосердя, співчуття, любов до обраної професії.

         Робота методичного об’єднання здійснюється відповідно до плану роботи.

   Методичне об’єднання практикує використання різних форм роботи: семінарів, конференцій, диспутів, круглих столів з метою обміну досвідом роботи з питань виховання студентської молоді.

            До участі в роботі методичних об’єднань за необхідністю залучаються:  представники адміністрації, завідуючий методичним кабінетом, керівники фізвиховання, керівники гуртків та клубів за інтересами,  голова ради студентського самоврядування, завідуючий бібліотекою.


Працюємо над проблемною темою:

«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості».

   З метою підвищення успішності та запобігання правопорушень, покращення морально-психологічного клімату у студентських колективах, формування здорового способу життя проводяться спільні засідання кураторів груп, Ради з профілактики правопорушень та органів студентського самоврядування.

   Кураторам груп надається методична допомога у плануванні виховної роботи, розробленні рекомендацій щодо формування студентського колективу, рекомендацій по проведенню батьківських зборів у новонабраних групах.

   У роботі зі студентською молоддю значна увага приділяється здоров’ю студентів і тому однією з проблем, над якою працюють викладачі коледжу, є формування здорового способу життя як основи виховання соціально-активного громадянина.

Основний зміст роботи методичного об’єднання:

  • удосконалення методичного забезпечення роботи кураторів;
  • забезпечення відповідного рівня проведення виховних заходів в академічних группах, їх аналіз  та  оцінка  рівня вихованості студентів;
  • систематичне поповнення педагогічних і професійних знань кураторів та удосконалення методичного і наукового рівня виховної роботи.

 

                                                                                                                                        

 Склад методичного об’єднання

класних керівників

 (2016-2017 навчальний рік)

 

Голова методичного об’єднання -      Коба Алла Вікторівна,

                                                                  заступник директора з виховної роботи

 Секретар -                                              Вечеря Людмила Миколаївна                                    

 

Класні керівники:

11б група – Мішина Людмила Яківна

21б група  -Рись Юлія Сергіївна

31б група -         Агашкова Оксана Леонідівна

11кд група – Нестеренко Лариса Вікторівна

21ов  група - Телегуз Людмила Віліївна

 11ов  група -  Вечеря Людмила Миколаївна

21кд група –  Сульженко Наталія Федорівна

31кд група – Колеснік Алла Петрівна

 11м група –Вечеря  Володимир Олександрович

12м група – Осипов Сергій Володимирович

21м група – Мозговий Сергій Павлович

22м група – Зимін Олександр Федорович

31м група – Телегуз Сергій Миколайович    

32м група-         Дуденко Олександр Володимирович

41м група - Бичкова Антоніна Вікторівна

42м група –– Савран Микола Іванович

 31ов група – Бондаренко Наталія Олександрівна

41ов група – Синчило Ірина Павлівна

                                                                                   «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                   директор коледжу

                                                                  ___________В.А. Наранович

                                                                                    «05» вересня 2016

 

План роботи методичного об’єднання

класних керівників на 2016-2017 н.р.

 

ПЛАН

Термін проведення

Відповідальний за виконання

Засідання №1

1. Консультування кураторів:

- планування виховної роботи в групі;

- погодження виховних заходів з планом роботи циклових комісій.

Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи на навчальний рік.

2. Підготовка до батьківських зборів.

3.Впровадження ефективних форм роботи із патріотичного виховання студентів.

 

 

08.09.16

 

 

 

заступник директора з виховної роботи, вихователь гуртожитку

 

Коба А.В.

Засідання №2- спільне засідання методичного об`єднання кураторів та ЦК загальноосвітніх дисциплін

1.Допомога студентам-першокурсникам в адаптації до нових умов навчання, проживання у гуртожитку. Анкетування першокурсників «Людина серед людей», «Першокурсник».

04.10.16

ЗДВР, голова ЦК,

куратори, викладачі- предметники

Засідання №3

 1. Функціонування ефективного студентського самоврядування

  1.    Виховання особистості в коледжі – цілісний і безперервний процес. Аналіз виховної роботи за  І семестр  2015-16 навчального  року.
  2. Різне.

 

22.11.16

 

Телегуз Л.В.

 

Коба А.В.

 

Засідання №4

1. Підготовка матеріалів з виховної роботи на виставку передового педагогічного досвіду в НМЦ.

2.Інформування педагогічного колективу про новинки методичної літератури з проблем виховання.

3. Формування професійної самосвідомості студентів шляхом розвитку їх творчого потенціалу. Підготовка до конкурсу «Студент року».

4. Різне.

 

15.01.17

 

куратори

груп

 

Рижа Л.І..

 

куратори

Засідання №5

1.  Самореалізація особистості студентів. Робота з студентами «групи ризику».

2.Про стан студентське самообслуговування та  підтримання санітарного стану в учбових приміщеннях, на закріплених територіях.(З досвіду  роботи кураторів.)

3. Різне.

 

 

10.03.17

 

 

заступник директора з виховної роботи,

класні керівники

г

Засідання №6

1.Правовий аспект у вихованні студентів. Права і закони для всіх однакові.

2.Аналіз та оцінка виховної роботи за навчальний рік.

3. Підготовка до урочистостей з нагоди випуску молодших спеціалістів(31б, 32б, 41м, 42м)

 

10.05.17

 

ЗДВР,

Бичкова А.В.

 

Коба А.В.,

Бичкова А.В.,

Савран М.І.

Колеснік А.П.

 

 

 

Заступник директора

з виховної роботи                                                                            А.В. Коба