Графічна робота №1.

  • ТЕМА "Основні відомості про оформлення креслеників. Викреслювання ліній. Написання літер, цифр і слів креслярським шрифтом"

​Література: А.М. Хаскин, К.А. Цицюра "Черчение. Сборник задач" -  Завдання на  с. 165-168.

Оцінюється: 5 балів

Оформлення:


Мета завдання: Виконати лінії креслення; написати букви та текст стандартним шрифтом (зразок).
Методичні вказівки:
1. Розділивши формат навпіл, розмістити в його лівій полоніте лінії креслення, а в правій - букви, цифри стандартного шрифта і написи.
2. Лінії креслення виконати згідно індівідуального задання (Гр.1-Гр.16). Оскільки разміри в завданні не вказані,  потрібно вибрати масштабзображення так, щоб удачно заповнити поле креслення. Особливу увагу слід звернути на товщину ліній, довжину штрихів і відстань між ними.
3. У правій частині листа розмістити стандартний шрифт:
а) написати прописні та строчні букви розміром шрифта 10 і цифри. Цю частину завдання виконати, орієнтуючись на зразок, однаково для всіх варіантів. У всіх рядках зберегти допоміжну сітку;
б) шрифтом 5-го розміру написати текст, которий взяти з таблиці №1 (згідно індивідуальним варіантам). При цьому провести тільки строчки висотой 3,5 мм і лінії під кутом 75 °.