Основні напрямки методичної роботи

на 2020-2021 навчальний рік

 

  1. Підготовка, удосконалення та поповнення електронного ресурсу дисциплін (лекції, завдання для лабораторних, практичних робіт, зразки задач, тестові завдання для поточного, модульного, підсумкового контролю знань, умінь та навичок, екзаменаційні завдання) для здійснення дистанційного навчання.

  2. Впровадження сучасних інноваційних, інформаційно-комунікаційних та педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

  3. Удосконалення методичного забезпечення лабораторно-практичних занять та навчальних практик, підготовка робочих зошитів, навчальних посібників та підручників.