Основні напрямки методичної роботи педагогічного колективу

ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»

на 2018-2019 навчальний рік

 

  1. Удосконалення впровадження інноваційних систем і технологій, інтерактивних методів у навчально-виховний процес.
  2. Методичне забезпечення навчальним матеріалом, удосконалення форм  та методик контролю знань, навичок та умінь самостійної роботи студентів.
  3. Компетентнісний підхід в процесі вивчення навчальних дисциплін.
  4. Розширення сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних презентацій, тестів, портфоліо, сайтів,  навчальних відеофільмів.
  5. Посилення роботи щодо вивчення, узагальнення та впровадження в практику досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду.

 

 

 

 

                                                 Розглянуто і затверджено на  засіданні

                                                        методичної ради від  «17» травня 2018 року

                                                        Протокол № 9