Основні напрямки методичної роботи    

на 2016-2017 навчальний рік

 

  1.   Неперервне підвищення професійної компетентності педагогічних працівників і формування позитивної мотивації до підвищення власної фахової майстерності та інноваційної діяльності.
  1.  Глибоке вивчення й практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей; засвоєння змісту нових програм та технологій їх реалізації.
  1. Удосконалення інноваційних технологій навчання: розробка методичних посібників, підручників в  електронному варіанті з навчальних дисциплін; сайтів, навчальних відеофільмів; навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів, курсового та дипломного проектування, здійснення практичної підготовки.
  1. Створення електронної бази методичних матеріалів викладачів, системи інформаційної підтримки, включаючи ресурси Інтернету; забезпечення популяризації перспективного досвіду та реальних досягнень педагогічних працівників шляхом наповнення персональних сайтів, використання можливостей системи «Бібліотека – інформаційний центр».

 

Розглянуто і затверджено на  засіданні

 методичної ради від  «26» червня  2016 року

Протокол №  9

 

ПЛАН

проведення колективної методичної  та організаційної роботи в коледжі

на 2016-2017 навчальний рік

 

Орган колективної роботи

Терміни проведення

Відповідальні за проведення

Засідання педагогічної ради

серпень, листопад, січень, березень, травень, червень

2-й четвер

Директор, заступник директора з навчальної роботи

Засідання методичної ради

1 раз на місяць

3-й четвер

Заступник директора з навчальної роботи

Засідання циклової комісії

щомісяця

1-й вівторок

Голови циклової комісії

Семінар викладачів і майстрів виробничого

навчання

1 раз у два місяці 

3-й понеділок (жовтень, грудень, лютий, квітень, червень)

Заступник директора з навчальної роботи, завідувач методичного кабінету

Школа молодого викладача

 

 

  1 раз в три місяці

3-й вівторок місяця

(вересень, грудень, березень, травень)

Заступник директора з навчальної роботи, методист

 Школа педагогічної  майстерності

1 раз в три місяці

3-й вівторок місяця

 (жовтень, січень, квітень)

Заступник директора з навчальної роботи, методист

Семінар кураторів груп

робота гуртків

1 раз на місяць 2-й вт; 3-й пнд, 4-пара

Заступник директора з виховної роботи

Засідання студентської ради

2-й пнд

 

Заступник директора з виховної роботи

Нарада майстрів виробни-чого навчання

Щопонеділка

з  710 до 730

Завідувач   навчально-виробничої  практики

Нарада при директору

Щопонеділка

о 1600

Директор

Наради при заступникові директора з навчальної роботи

  • завідувачів відділень;
  • голів циклових комісій

 

 

 

кожного понеділка;

1-й четвер місяця

 

Заступник директора з навчальної роботи

 

         Погоджено на засіданні методичної ради

                                                                  Протокол № 1 від 31.08. 2016 р.

 

Заступник директора знавчальної роботи

                                                      М. В. Галчанський