Педагогічні читання – школа майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання

 

            У нашому навчальному закладі вже стало традицією щорічно, на зимових канікулах проводити педагогічні читання. Цього року тематику педчитань пропонували і втілювали в життя методичний кабінет і викладачі трьох циклових комісій: облікових, спеціальних дисциплін, фізичного виховання та допризовної підготовки (Мішина Л.Я., Мозковий С.П., Прищенко К.В., Проценко С.О., Чабан В.Ф.). Згідно з метою педчитань – підвищення рівня інформованості викладачів технікуму про нові підходи до організації навчально-виховного процесу у сучасній педагогіці – були розроблені заходи. Методичний кабінет розробив для використання у навчальній роботі алгоритм застосування активних методів навчання на різних етапах заняття, а також матеріали під рубрикою «Говори правильно!»

            Перед педагогічним колективом з актуальними і цікавими доповідями з елементами тренінгу виступили старші викладачі Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти Перцова Н.І. та Попкова Е.І.: «Проблеми і перспективи професійної освіти» , «Мотивація навчальної та професійної діяльності».

            До педагогічних читань були підведені підсумки проведеного напередодні конкурсу на кращій мультимедійний супровід заняття (лекційного, практичного, лабораторного, семінарського). Свої роботи представили викладачі Білогуб Т.А., Білостоцька І.В., Бичкова А.В., Вечеря Л.М., Лісовська Л.М., Синиця С.Ф., Ставська Л.О. Голова конкурсної комісії Галичанський М.В., заступник директора з навчальної роботи, проаналізував представлені конкурсні роботи , сформулював основні вимоги до створення мультимедійних презентацій, методики їх використання на навчальних заняттях, відзначив роботи Білогуб Т.А., Вечеря Л.М., Лісовської Л.М., закликав викладачів до плідної роботи над створенням мультимедійного супроводу навчальної дисципліни, що значно підвищить якість проведених занять, активізує пізнавальну діяльність студентів.

            Потім Білогуб Т.А., викладач англійської мови, продемонструвала і прокоментувала методику створення і використання мультимедійного супроводу при проведенні узагальнюючого заняття.

            Педагогічні читання пройшли цікаво і при високій активності присутніх викладачів, майстрів виробничого навчання.