Перелік документів для вступу

 • Заяву на ім’я директора про вступ до коледжу (заповнюється в приймальній комісії);
 •  Документ, що посвідчує особу та його копію (паспорт, ID-картка з 14 років, свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2018 року);
 • Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (Атестат з додатком), документ про базову загальну середню освіту (Свідоцтво з додатком) або документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (Диплом і додаток до нього) (оригінал та копії);
 • Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань (оригінал та копії) – для вступників на основі ПЗСО (11клас). Дійсні сертифікати ЗНО, видані в 2016, 2017 та 2018 році, крім оцінок з іноземної мови – лише ЗНО 2018 року;
 •  4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • Медичну довідку для денної форми навчання (із зазначенням групи з фіз.виховання);
 • Довідку про щеплення;
 • Ідентифікаційний код (копію);
 • Посвідчення про право на пільги (оригінал та копію);
 • 2 конверти (6 конвертів для вступників на заочне відділення) з маркою;
 • 20 листів формат А-4;
 • Документи подаються в папці для паперів (із зав’язками).

Копії документів без пред’явлення оригіналу не приймаються.

       Документи подаються абітурієнтом ОСОБИСТО тільки в ПАПЕРОВІЙ формі (для вступників на базі 9 класу та на заочну форму навчання) та в ЕЛЕКТРОННІЙ формі (для вступників на базі 11 класу, що не мають спеціальних умов вступу).

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників 2018 р. на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями:

071«Облік і оподаткування»

1. Українська мова та література

2. Математика або історія України, або англійська мова (один на вибір)

075 «Маркетинг»

073 «Менеджмент»

208 «Агроінженерія»

1. Українська мова та література

2. Математика або історія України, або фізика (один на вибір)

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.

ВСТУПНІ ІСПИТИ

на основі 9 класу:     1. Українська мова (тестування);

 1. Математика (тестування).

                на основі ліцею:        1. Українська мова (тестування);

                                                      2. Фахове вступне випробування.