Практична підготовка є дзеркальним відображенням всього навчального процесу в  навчальному закладі , так як є підсумковим етапом теоретичного навчання і узагальненням всіх зусиль в підготовці фахівців. Наявність фундаментальних і спеціальних знань у поєднанні з ґрунтовною практичною підготовкою ставить молодшого спеціаліста на особливий суспільний щабель, відводячи йому роль практичного реалізатора досягнень сучасної науки, техніки і технологій в усіх сферах економічної діяльності.
           Сьогодні, як ніколи суттєво впливають на результат роботи використання сучасних засобів навчання і використання інформаційних технологій. Даний час є на переході від класичної підготовки фахівців до сучасної і необхідної для суспільства. Невід’ємною  частиною  якісного  навчального  процесу є  вміле  поєднання  навчальних  занять  з  виробництвом,  що   дозволяє  вчасно  корегувати  підготовку  студентів  на  сучасному  рівні  і  випускникам   працевлаштовуватись  за    фахом  і при  цьому   проходить   найменший  шлях  адаптації.
            В навчальному процесі задіяні 38 кабінетів і лабораторій, навчально виробничі майстерні, навчально – дослідний підрозділ (430га власної орної землі і 430 орендованої), автотрактородром(1,7 га)
            В  навчальному    закладі  налагоджені  тісні  контакти з  передовими  підприємствами  області,  де  студенти  проходять  різні  види  практичної  підготовки. Кожного  року  проводиться  аналіз  співпраці  між   навчальним  закладом  і  базами   практики. На  основі  якого  при  необхідності  перезаключаються  договори   з  старими ,  а також з   новими  підприємствами.
            Взаємозв’язок   налагоджений  з  підприємствами різної  форми  власності  (товариства з обмеженою  відповідальністю,  акціонерні  товариства,  приватні  підприємства,  підприємці,  а  також  державні установи  і  підприємства).
            Постійний  контакт   проводиться  більш  як   з  30  підприємствам. які розташовані в семи районах.  Де   студенти проходять  виробничі  практики  (технологічні  і  переддипломні, проводяться  уроки  на  виробництві (екскурсії і   практичні  заняття  різних  видів:  групові  і індивідуальні)  ,   а  також проводиться  дипломування  студентів,  роботи  яких впроваджуються  в  виробництво в цілому,  або   використовуються  частково.