Інформація  про бібліотеку ВСП « Оріхівський коледж ТДАТУ»

 

Бібліотека коледжу є  невід`ємним  структурним підрозділом навчального закладу, скарбницею  знань, яка  забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, знайомить з різноманітними джерелами інформації.

Основні функції бібліотеки: інформаційні, освітні, виховні, інтелектуальні та самоосвітні. Одним з найголовніших напрямків роботи   є бібліотечне обслуговування користувачів.

Графік роботи бібліотеки: з 730 до 1630 без перерви,в п’ятницю з 730 до 1430 без перерви. Субота, неділя – вихідні дні.    

Бібліотека коледжу  має два структурних підрозділи: абонемент і читальну залу. Абонемент розташований в одному приміщенні  з читальною залою, що створює комфортні умови для  роботи студентів.

 На  абонементі (відділі видачі книг додому) студенти отримують  комплекти підручників на навчальний рік, та підручники  на тимчасове користування.

Читальна зала  обладнана 5 комп`ютерами, що  створює  оптимальні умови для отримання необхідної навчальної, довідкової та іншої інформації. Студентам нашої бібліотеки надається безкоштовний доступ до мережі Інтернет, а також доступ  за технологією  WI –FI, що дозволяє їм працювати в бібліотеці зі своїми гаджетами. 

На часі гостро стоїть питання про створення повнотекстових баз даних, електронних книг. Створення електронних  документів, надання  інформації у вигляді електроних видань – вимога сьогодення.

Ми прагнемо і надалі  реалізовувати всі свої творчі задуми, зробити бібліотеку найпривабливішим місцем для читачів, найкращим інформаційцним закладом.

І сьогодні бібліотека залишається чи не єдиним  безкоштовним джерелом  одержання інформації, місцем самоосвіти, інтелектуального відпочинку, спілкування і творчого розвитку студентів і викладачів коледжу.