Психологічна служба коледжу діє згідно наказу Міністерства освіти і науки України №127 від 03 травня 1999 року «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» та керується в своїй роботі Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами та Положенням про психологічну службу системи освіти України.

Основною метою діяльності психологічної служби Оріхівського колледжу ТДАТУ є психологічне забеспечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх учасників навчально-виховного процесу.

Практичний психолог дотримується педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя.

 


Основні напрямки роботи психологічної служби:

 

Психодіагностичний напрям – це дослідження, які спрямовані на діагностику психічного стану студентів на кожному етапі навчання, рівня їх психічного здоров’я, несприятливих індивідуально-психологічних, соціально-психологічних та інших умов, які знижують його рівень і призводять до розвитку захворювань.

Консультативний напрям – основна форма індивідуальної роботи зі студентами, які звернулись за допомогою: як поводитись у різних ситуаціях, як подолати психологічні проблеми, будувати взаємовідносини з іншими студентами та ін..

Психокорекційний напрям забезпечує надання всього спектра психологічної допомоги студентам: корекція труднощів у спілкуванні; корекція батьківсько-дитячих стосунків; корекційна робота зі студентами, які схильні до девіантної поведінки; корекція особистісних акцентуацій; корекція подолання агресивних проявів серед студентської молоді. До основних методів психокорекції відносяться соціально-психологічні тренінги, групові дискусії, рольові ігри.

Психопрофілактичний напрям – формування психолого-педагогічними методами умов для успішного процесу соціальної адаптації студентів, запобігання розвитку девіантної поведінки, а також попередження невротичних та психотичних розладів у студентів групи ризику, підвищення психологічної толерантності до психотравмуючих факторів у різних стресових ситуаціях, поліпшення соціально-психологічного клімату в групі, родині. Допомога всім учасникам навчально-виховного процесу: психологічні засоби сприяють формуванню морально-психологічного клімату в колективі та оптимальному використанню вікових та індивідуальних особливостей студентів.

Досягти своєї мети психологічна служба зможе лише при тісній співпраці з педагогічним та студентським колективами, батьками та адміністрацією.