Перелік методичних вказівок для самостійного вивчення навчального матеріалу з дисциплін:

1.Основи правознавства (для студентів 3-4 курсів відділення «Механізація сільського господарства»)

2. Основи правознавства (для студентів 3-х курсів економічного відділення)

3. «Зовнішньоекономічна діяльність» для студентів спеціальності «Організація виробництва 41-42 ОВ»

4. Методичні вказівки з організації самостійного вивчення з дисципліни «Організація виробництва»

5. Методичні вказівки по організації самостійного вивчення дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства» для спеціальностей 5.03050702 «Комерційна діяльність», 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

6. Методичні вказівки по самостійному вивченню тем з історії України для студентів 2-х курсів.

7. Самостійне вивчення «Історія України» 2-й курс.

8. Методичні вказівки по самостійному вивченню теоретичного матеріалу з дисципліни «Податкова система».

9. Методичні вказівки по самостійному вивченню теоретичного матеріалу з дисципліни «Менеджмент» (для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»)

10. Основи охорони праці. Навчальні завдання і методичні вказівки для студентів заочників із спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»

11. Соціологія. Навчальні завдання і методичні вказівки.

12. Методичні вказівки по організації самостійного вивчення  навчального матеріалу з дисципліни «Соціологія»

13. Методичні вказівки по самостійному вивченню з біології.

14. Самостійне вивчення по економічній географії. 4 теми.

15. Методичні вказівки по самостійному вивченню з хімії – 6 тем.

16. Самостійне вивчення з фізики : 11 тем.

17. Методичні вказівки по організації самостійного вивчення з дисципліни «Економіка підприємства» для спеціальностей 5.03050702 «Комерційна діяльність»

18.  Самостійне вивчення з економіки: 5 тем.

19. методичні вказівки (до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інформатика та компютерна техніка») для студентів 1 курсів заочної форми навчання. Для спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит», 7.050201 «Менеджмент організації»

20. Методичні вказівки для самостійного вивчення студентами відділення  «Бухгалтерський облік» дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка».

21. Основи тваринництва. Курс лекцій.

22. взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання.

23.  Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з англійської мови для групи 31-КД  спеціальність 5.03050702. В обсязі 24 години.

24. Організація самостійного вивчення  навчального матеріалу з дисципліни «Підприємницька діяльність». Методичні вказівки.

25. Організація самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Ринкові дослідження». Методичні вказівки.