Самостійне вивчення №1

Основні відомості про офор­млення креслеників.

Шрифти креслярські. Розміри шрифту. Конструкція літер, цифр та знаків. Виконання написів.

 

Самостійне вивчення №2

Масштаб. Нанесення розмірів.

Нанесення розмірів. Загальні вимоги. Розмірні, виносні лінії та розмірні числа. Розміри радіусів, діаметрів, сфер, квадрата. Побудова та позначення ухилу і конусності, масштаби. Види масштабів та їх позначення. Нанесення розмірів при застосуванні різних масштабів.

 

Самостійне вивчення №3

 Прийоми викреслювання контурів технічних деталей.

Ділення відрізка прямої на рівні відрізки. Ділення кіл на рівні частини. Побудова правильних вписаних многокутників. Таблиця хорд. Визначення центра дуги кола. Побудова ухилу і конусності. Спряження прямих дугою кола, прямої і дуги, двох кіл. Лекальні і циркульні криві.

 

Самостійне вивчення №4

Точка і пряма.

Проекціювання відрізка прямої на три площини проекцій. Поло­ження прямих відносно площини проекцій та їх зображення. Поло­ження точки і прямої. Взаємне положення двох прямих у просторі та їх проекції.

 

Самостійне вивчення №5

Площина.

Завдання і зображення площини на комплексному кресленні. Площини загального положення. Площини рівня. Проекціювальні площини. Взаємне положения площини і точки. Взаємне положення прямої і площини. Проекції плоских фігур: трикутника, чотирикутника, шестикутника та круга. Перетин прямої з площиною.

 

Самостійне вивчення №6

Способи перетворення проекцій.

Загальні відомості про способи знаходження дійсної величини геометричних елементів.

Спосіб обертання. Обертання відрізка. Обертання плоскої фігури. Спосіб плоско-паралельного переміщення.Спосіб заміни площини проекцій. Заміна площин проекцій для визначення натуральної величини відрізка Заміна площин проекцій для визначення натуральної величини плоскої фігури.

 

Самостійне вивчення №7

Аксонометричні проекції.

Загальні поняття про аксонометричні проекції. Види аксонометричних проекцій: прямокутні (ізометрична і диметрична) і косокутна (диметрична). Аксонометричні осі. Показники спотворення. Зображен­ня в аксонометричних проекціях плоских фігур. Зображення кола в площинах, паралельних до площин проекцій в ізометричній і диметричній проекціях.

 

Самостійне вивчення №8

Поверхні геометричних тіл.

Визначення поверхні і тіла. Проекціювання гранованих геометричних тіл на три площини проекцій. Побудова проекцій точок, що лежать на поверхнях призми, піраміди. Зображення геометричних тіл в аксонометричних проекціях. Розгортка поверхонь гранованих тіл. Проеціювання тіл обертання на три площини проекції Аксонометрія циліндра та конуса. Розгортка поверхонь тіл обертання.

 

Самостійне вивчення №9

Перетин поверхонь геометричних тіл площинами.

Розгортка поверхонь зрізаних тіл обертання. Аксонометрія зрізаних тіл обертання.

 

Самостійне вивчення №10

Взаємний перетин поверхонь геометричних тіл.

Взаємний перетин поверхонь гранованих геометричних тіл. Аксонометрія перетину граних тіл.

Взаємний перетин тіл обертання з гранованими тілами. Аксоно­метрія перетину. Взаємний перетин тіл обертання. Спосіб січних площин. Аксонометрія перетину тіл обертання. Знайомство із способом концентричних сфер.

Геометричні тіла з отвором. Фігура перерізу тіла з отвором

 

Самостійне вивчення №11

Проекційне креслення.

Компонування і послідовність виконання комплексного креслення моделі. Проекціювання моделі за її наочним зображенням. Побудова третьої проекції моделі за двома даними.

Основні поняття про прості розтини: горизонтальні, фронтальні і профільні. Випадки поєднання частини розтину з частиною виду.Комплексні креслення навчальних моделей з використанням розтинів.

 

Самостійне вивчення №12

Плоскі фігури і геометричні тіла.

Технічні рисунки геометричних тіл. Надання рисунку рельєфності штрихуванням та шрафуванням.

 

Самостійне вивчення №13

Моделі.

Вибір розташування моделі для її наочного зображення. Прийоми виконання рисунків моделей. ображення моделей із застосуванням розтинів. Штрихування перерізів, які входять до складу розтину. Шрафування.