Кожний вищий навчальний заклад визначає свої цінності та пріоритети. На сьогодні в коледжі склалася самобутня система виховання, вдосконалена та перевірена часом (Оріхівському коледжу ТДАТУ восени 2015 року виповниться 95 років), яка базується на визнанні пріо­ритету освіченості, моральності, національної свідомості, громадянської активності та культури.

         Студентські роки більшість вважає чи не найкращими роками у своєму житті. Саме за студентства кожен стає по-справжньому дорослою людиною, сам приймає рішення, вирішує власні проблеми. І значна частина цих проблем - суто студентські проблеми, внутрішні проблеми навчального закладу. Отже, студентське самоврядування є важливим фактором розвитку суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації.

            Студентське самоврядування є впливовим осередком у студентському середовищі. Через цю структуру студенти  реалізують захист своїх прав та законних інтересів, забезпечують виконання студентами своїх обов’язків, сприяють розвиткові навчальної, науково-дослідної, пошукової, творчої, спортивно-масової та інших видів діяльності, організації співробітництва із студентами інших ВНЗ і молодіжними організаціями, сприяють створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студентства.

 

Мета і завдання студентського самоврядування

         Студентське самоврядування — це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці.

         Метою студентського самоврядування ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці.          Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді активності та відповідальності за доручену справу.

 

Основні завдання органів студентського самоврядування коледжу:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;
 • координація діяльності старостату, кураторів академічних груп;
 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;
 • проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВН, посвяти в студенти, випускних вечорів;
 • сприяння формуванню та зміцненню у студентів національної свідомості і патріотизму;
 • пропагування здорового способу життя.

Склад студентської ради коледжу

(2017-18 навчальний рік):

Голова студентської ради: Агашкова Дар`я  Олексіївна

 

 1. Немеш Аліна Василівна, 11б група
 2. Надрічний Максим Олександрович, 11кд
 3. Шмиголь Вікторія Андріївна, 11ов група
 4. Солоха Анна  миколаївна, 21б
 5. Шикаленко Єлизавета Вадимівна, 21кд
 6. Назаренко Вікторія Олександрівна, 31б
 7. Плотнік Олена Юріївна, 31кд
 8. Кордіяк Сергій Павлович, 11м
 9. Лупинос Андрій Сергійович, 41м
 10. Алдошин Андрій Сергійович, 42м
 11. Півторапавло Микита Євгенійович, 12м
 12. Дядюренко Дмитро Володимирович, 21м
 13. Кутик Артем Ігорович, 22м
 14. Васильченко Дмитро Юрійович, 31м
 15. Мураль Валентин Андрійович, 21ов
 16. Дайомова Вікторія Олександрівна, 31ов

 

 

Список студентів Оріхівського коледжу ТДАТУ,

які за результатами голосування обрані до складу

СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ:

 

Список студентів Оріхівського коледжу ТДАТУ,

які за результатами голосування обрані до складу

КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ:

Список студентів Оріхівського коледжу ТДАТУ,

які за результатами голосування обрані до складу

ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ:

 

Документальна база