СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ– РІВНОПРАВНИЙ ПАРТНЕР, А НЕ ПАСИВНИЙ СПОСТЕРІГАЧ

Метою студентського самоврядування є участь студентів в соціальному житті для розвитку самоповаги та соціальної компетенції, потреба сформувати у молоді активну життєву позицію, лідерські якості, підготувати її до участі в осмисленому управлінні суспільством.

Активна життєва позиція кожного студента в суспільному житті, рівень його демократичної культури, участь в соціальному житті, формування лідерських якостей та розвиток особистості є невід'ємною умовою демократичного способу життя.

Участь в роботі студентського самоврядування є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання , віднесені до їх повноважень. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти коледжу денної форми навчання.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності. Сьогодні Студентська коледжу об’єднує студентів відділення механізації та економічного відділення, представлена членами активу 18 академічних груп, її очолює студентка 31б групи Лепетченко Марина.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

  • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

  • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

  • сприяння працевлаштуванню випускників;

  • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

 

Саме студентська рада є ініціатором багатьох важливих і корисних справ, які проводяться і організовуються у коледжі. Це і традиційні вечори відпочинку, святкування Дня студента, новорічних свят, організація спортивних змагань, рейди-перевірки санітарного стану кімнат гуртожитку, випуск студентської газети "Діалог", волонтерські акції, тощо.

 

 

 

Документальна база