Кожний вищий навчальний заклад визначає свої цінності та пріоритети. На сьогодні в коледжі склалася самобутня система виховання, вдосконалена та перевірена часом (Оріхівському коледжу ТДАТУ восени 2015 року виповниться 95 років), яка базується на визнанні пріо­ритету освіченості, моральності, національної свідомості, громадянської активності та культури.

         Студентські роки більшість вважає чи не найкращими роками у своєму житті. Саме за студентства кожен стає по-справжньому дорослою людиною, сам приймає рішення, вирішує власні проблеми. І значна частина цих проблем - суто студентські проблеми, внутрішні проблеми навчального закладу. Отже, студентське самоврядування є важливим фактором розвитку суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації.

            Студентське самоврядування є впливовим осередком у студентському середовищі. Через цю структуру студенти  реалізують захист своїх прав та законних інтересів, забезпечують виконання студентами своїх обов’язків, сприяють розвиткові навчальної, науково-дослідної, пошукової, творчої, спортивно-масової та інших видів діяльності, організації співробітництва із студентами інших ВНЗ і молодіжними організаціями, сприяють створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студентства.

 

Мета і завдання студентського самоврядування

         Студентське самоврядування — це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці.

         Метою студентського самоврядування ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці.          Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді активності та відповідальності за доручену справу.

 

Основні завдання органів студентського самоврядування коледжу:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;
 • координація діяльності старостату, кураторів академічних груп;
 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;
 • проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВН, посвяти в студенти, випускних вечорів;
 • сприяння формуванню та зміцненню у студентів національної свідомості і патріотизму;
 • пропагування здорового способу життя.

 

 

Документальна база