Система виховної роботи

у ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»

Історично склалося так, що вже 100 років наш навчальний заклад є осередком місцевої громади, що виховує соціально адаптовану та громадянсько-орієнтовану особистість, яка успішно знаходить своє місце в житті.

   Основними  формами виховної  роботи зі студентами коледжу є:

 • виховання  під час навчальних занять та виховних заходів;

 • позаурочна та індивідуальна робота;

 • заняття в спортивних секціях, творчих  колективах, клубах за інтересами;

 • участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів, зльотів;

 • робота  в органах студентського самоврядування;

 • виховна робота в гуртожитках.

Виховання здійснюється за напрямами:

 

 • національно-патріотичне виховання;

 • адаптація студентів нового набору;

 • інтелектуально-духовне виховання;

 • превентивне та правове виховання;

 • морально-етичне виховання;

 • екологічне виховання;

 • художньо-естетичне виховання;

 • трудове виховання;

 • сімейно-родинне виховання;

 • профорієнтаційне виховання;

 • фізично-оздоровче виховання.

Система виховної роботи ВСП «Оріхівський коледжу ТДАТУ» в 2020-2021 н.р. передбачає:

 • щомісячне планування позаурочної виховної роботи в коледжі;

 • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання студентської молоді;

 • організацію студентського самоврядування;

 • залучення обдарованої молоді до участі у фестивалях, конкурсах, змаганнях різних рівнів;

 • співпрацю з позашкільними закладами, громадськими, культурно-просвітницькими організаціями, правоохоронними органами;

 • сімейне виховання, педагогічний всеобуч батьків та громадськості;

 • контроль за організацією позаурочної виховної роботи та керівництво нею;

 • організацію безпечного освітнього середовища в рамках протидії насильству, булінгу, цькуванню, мобінгу

      Зміст виховання студентської молоді обумовлений її віковими особливостями, специфікою молодіжної субкультури, цілями і задачами основних і додаткових освітніх програм, особливостями вихованців.

З урахуванням особливостей психологічних типів і майбутньої фахової орієнтації в коледжі розроблено індивідуально орієнтовані підходи до роботи із студентською  групою з боку класних керівників  і викладачів, які враховують індивідуальні особливості кожного із студентів, їх соціальне місце в колективі, а саме:       для студентів першого курсу заходи спрямовані на полегшення процесу адаптації, для другокурсників - спрямовані на саморозвиток,  самовиховання, самовдосконалення особистості, для випускників - на морально-психологічну адаптацію спеціаліста в умовах ринкових відносин.

Студенти ВСП «Оріхівського коледжу ТДАТУ»- життєрадісні та активні особистості. Їх життя наповнене цікавими подіями, вони завжди знаходять місце для творчості та самовдосконалення.

Кожний може творчо реалізовує себе, відкриває власний потенціал, стає активним учасником різноманітних розважальних та урочистих заходів, просвітницьких акцій, спортивних змагань, успішно представляють навчальний заклад на фестивалях та конкурсах, неодноразово ставали їх лауреатами та переможцями

Ми прагнемо виховати випускників, які:

 • самостійно навчаються протягом всього життя;

 • проявляють лідерські якості, знають свої сильні сторони;

 • гнучкі та легко адаптуються до змін, мобільні;

 • креативно та критично мислять;

 • вміють вирішувати проблеми, приймати відповідальні рішення з чистим сумлінням заради спільного блага;

 • співчувають та піклуються про інших;

 • відповідальні та громадяни, які діють, керуючись морально-етичними чеснотами;

 • бачать у своїй роботі сенс, гідність та покликання, поважають права інших та роблять свій внесок у загальне благо.