Наша бібліотека є важливим структурним підрозділом навчального закладу. Її історія тісно пов`язана з історією коледжу.

Разом з закладом пройшла всі етапи свого розвитку.

Становлення бібліотеки відбувалось завдяки професіоналізму, майстерності, а головне – любові до своєї справи її працівників. Тамара Олексіївна Гладких, Ніна Петрівна Щербина, Наталія Василівна Астіон та багато інших імен налічує історія бібліотеки. І кожен з працівників вносив свій вклад в розвиток бібліотечної справи.

Сьогодні в бібліотеці працюють завідуюча Людмила Іванівна Рижа і провідний бібліотекар Валентина Олексіївна Костирко.

 

 

У своїй діяльності ми керуємося Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну діяльність».

 

Структура бібліотеки:

 • абонемент;

 • читальна зала;

 • книгосховища.

 

 

Книжковий фонд- запорука ефективної роботи бібліотеки. Наш фонд є універсальним. В його складі підручники, навчальні посібники, довідкова та художня література, періодичні та електронні видання. Нині він налічує більше 38 тисяч примірників.

Довідково- бібліографічний апарат:

 

 • довідковий фонд(енциклопедії, словники, довідники);

 • каталоги та картотеки.

Послуги, які надає бібліотека:

 • користування друкованими виданнями з фонду бібліотеки;

 • перегляд періодичних видань;

 • доступ до освітніх ресурсів в інтернеті;

 • безкоштовний WI- FI;

 • ксерокопіювання, сканування, роздрукування інформації.

 

Фотомиттєвості з життя бібліотеки

 

 

Корисні поради від бібліотекарів:

Як знайти потрібну книгу ?

у бібліотеці:

 • запитати у бібліотекаря;

 • звернутись до каталогів та картотек;

 • отримати;

 • вчасно повернути.

в електронній бібліотеці:

 • зайти на сайт коледжу;

 • зареєструватись;

 • знайти потрібну інформацію по своїй спеціальності;

 • скачати або читати онлайн.

Приходь в бібліотеку за знаннями!

Сила - у знаннях!

Знання - у книгах!

А книги в бібліотеці!