ЗАОЧНЕ  ВІДДІЛЕННЯ
 

Заочне відділення ВСП "Оріхівський коледж ТДАТУ" відкрито в 1960 році.

    За час його існування підготовлено 15491 фахівців:
    - бухгалтерів – 5016 чол.
    - техніків-механіків – 10026 чол.
    - спеціалістів в галузі управління – 227 чол.
    - агентів комерційної діяльності – 222 чол.

    На навчання за заочною формою приходять не лише учні шкіл, училищ, а й спеціалісти з певним досвідом роботи, керівники підрозділів.
    Контингент студентів-заочників складає 145 чоловік. Ліцензований обсяг набору 125 чоловік. На заочному відділенні працює 32 викладача, які мають певний досвід роботи та педагогічну освіту.

    Навчальний заклад здійснює теоретичну та практичну підготовку за заочною формою навчання на основі чинних стандартів освіти та у відповідності до освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм висококваліфікованих фахівців для здійснення фахової діяльності в агропромисловому комплексі за спеціальностями з ліцензованим обсягом:

    208 «Агроінженерія» - 50 осіб;
    071 «Облік і оподаткування» - 25 осіб;
    073 «Менеджмент» - 25 осіб;
    075 «Маркетинг» - 25 осіб,

відповідно до вимог державних стандартів освіти і забезпечує практичну підготовку фахівців, здатних працювати в ринкових умовах.