ЗАОЧНЕ  ВІДДІЛЕННЯ
 
Заочне відділення ВСП "Оріхівський коледж ТДАТУ" відкрито в 1960 році.

    За час його існування підготовлено 15350 фахівців:
    - бухгалтерів – 4993 чол.
    - техніків-механіків – 9981 чол.
    - спеціалістів в галузі управління – 195 чол.
    - агентів комерційної діяльності – 207 чол.

    На навчання за заочною формою приходять не лише учні шкіл, училищ, а й спеціалісти з певним досвідом роботи, керівники підрозділів.
    Контингент студентів-заочників складає 220 чоловік. Ліцензований обсяг набору 125 чоловік. На заочному відділенні працює 43 викладача, які мають певний досвід роботи та педагогічну освіту.

    Навчальний заклад здійснює теоретичну та практичну підготовку за заочною формою навчання на основі чинних стандартів освіти та у відповідності до освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм висококваліфікованих фахівців для здійснення фахової діяльності в агропромисловому комплексі за спеціальностями з ліцензованим обсягом:

    5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» - 50 осіб;
    5.03050901 «Бухгалтерський облік» - 25 осіб;
    5.03060101 «Організація виробництва» - 25 осіб;
    5.03050702 «Комерційна діяльність» - 25 осіб,

відповідно до вимог державних стандартів освіти і забезпечує практичну підготовку фахівців, здатних працювати в ринкових умовах.