5 грудня 2016 року викладачем обліково –економічних дисциплін Рись Юлією Сергіївною в групі 31 кд проведено відкрите лекційне заняття з дисц

5 грудня 2016 року викладачем обліково –економічних дисциплін Рись Юлією Сергіївною в групі 31 кд проведено відкрите лекційне заняття з дисц

5 грудня 2016 року викладачем обліково –економічних дисциплін Рись Юлією Сергіївною в групі 31 кд проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни  «Фінансовий облік» на тему «Облік  праці, її оплати та відрахувань на соціальне страхування».

           Під час заняття була поставлена, а потім і досягнута навчальна мета – сформувати систему умінь і навичок по розрахунку оплати невідпрацьованого часу; ознайомитись з порядком ведення синтетичного і аналітичного обліку лікарняних, відпускних, оплати праці, навчитись розраховувати утримання із заробітної плати, визначати суму до видачі.

            Активізація  пізнавальної діяльності студентів на занятті здійснювалася викладачем за допомогою елементів  лекції-візуалізації (перегляду навчальних відеороликів) та методу демонстрації.

            Практичні навички та закріплення теоретичного матеріалу відпрацьовано шляхом вирішення задач.

            Студенти з  цікавістю сприймали матеріал, розуміючи, що отримані знання обов’язково знадобляться в професійному житті у вже недалекому майбутньому.