Лекція-узагальнення і систематизації знань з математики

Лекція-узагальнення і систематизації знань з математики

Постійне удосконалення методики викладання навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами коледжу, відповідно до законодавства України та «Положення про організацію навчального процесу у вищих закладах освіти», повинно супроводжуватися педагогічним контролем і, насамперед, проведенням відкритих занять.

Відкриті заняття є невід’ємним елементом методичної діяльності педагогічного працівника. Саме тому, 16 березня 2018 року у ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»  в групі 21 б викладачем Синчило Іриною Павлівною проведено відкрите заняття  на тему: «Розв’язування лінійних рівнянь». Викладач використала такий вид заняття, як лекція-узагальнення і систематизації знань.

На початку заняття Ірина Павлівна перевірила підготовку студентів до заняття, тобто перевірила засвоєння попередньої теми -  у вигляді ланцюгової гри, евристичної бесіди. Для того, щоб студенти краще засвоїли новий матеріал викладач використовувала різні методи навчання та теоретичні положення, зокрема : пояснення, розповідь, розв’язування, пояснення. Протягом заняття  Синчило І.П. ефективно використовувала інформаційні технології – демонстрацію презентації  та здійснювала контроль розв’язання задач економічного змісту. Викладач підкреслила практичне значення вивченого матеріалу.

Заняття було проведено на високому методичному рівні. Основну мету заняття досягнуто.

 

 

 

avatar