Новини з гуртожитку

Новини з гуртожитку

Вищим виконавчим органом студентського самоврядування гуртожитку є студентська рада, яка створюється для залучення його мешканців до проведення заходів, спрямованих на поліпшення житлових та санітарно-побутових умов, дотримання правил внутрішнього розпорядку та перепускного режиму, проведення виховної, культурно-масової, спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя, надання допомоги адміністрації гуртожитку щодо поселення та проживання студентів.

         29 вересня 2016 року у гуртожитку коледжу проведено  загальні збори мешканців, на яких  обрано студентський актив:

староста гуртожитку - Зуйченко Микита(31кд група);

староста ІІ поверху – Мащенко Віталій(31м група),

староста ІІІ поверху – Клименко Олег(31кд група),

староста ІV поверху – Німич Олексій( 21м група),

         сектори  студентської ради  очолили:

навчальний -  Зуйченко Вікторія(21ов група),

побутовий-     Іваник Володимир(31м група), Курган Владислава(11б група), Демченко Аліна (21б група),

культмасовий - Гирба Зоряна(21б група)

редколегія   - Гарус Анна(21кд група)