Педагогічні читання

Педагогічні читання

12 січня 2017 року у ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» пройшли педагогічні читання «Вплив сучасних інноваційних технологій на якість навчально-виховного процесу».  

 Зі вступним словом до присутніх звернулися заступник директора з навчальної роботи Галчанський Микола Васильович та методист коледжу Болюта Олена Борисівна.

 

Рись Юлія Сергіївна ознайомила колег із суттю та різновидами інноваційних технологій;

Григорова Яна Миколаївна продемонструвала приклади застосування інтерактивних методів при проведенні лекційних, практичних та семінарських занять.

Про доцільність застосування кейс-методу поділилася з власного досвіду Білостоцька Ілона Володимирівна, досвідом організації та проведення ділових ігор – Нестеренко Лариса Вікторівна.

 Зі змістовними доповідями виступили педагогічні працівники Пріщенко Анатолій Олександрович, Вечеря Володимир Олександрович.

 Можливості застосування нових інформаційних технологій для всіх присутніх продемонстрували Мішина Людмила Яківна,

 Шевченко Ольга Станіславівна та Дуденко Олександр Володимирович.

Бичкова Антоніна Вікторівна підготувала огляд педагогічних технологій та їх змісту, розкрила секрети досвіду власного впровадження.

З питанням необхідності врахування викладачами психолого-педагогічних особливостей студентів при викладанні дисципліни виступила Вечеря Людмила Миколаївна.

Успішне запровадження інноваційних методів навчання вимагає системної роботи, для якої необхідно переглянути зміст і спрямованість підготовки та підвищення кваліфікації (стажування) педагогів з метою формування їх професійної готовності до роботи в умовах інноваційного навчання; сприяти участі викладачів у процесі академічної мобільності, зокрема у програмах обміну та стажування;  запровадити систему матеріального стимулювання педагогів, які активно і ефективно впроваджують інноваційні методи у навчальний процес.

 В результаті колективної роботи, обговоренні нагальних освітніх проблем сьогодення були визначені завдання для реалізації в навчально-виховному процесі коледжу:

 1.     Педагогічним працівникам коледжу займатися підвищенням загальної та професійної культури, педагогічної майстерності, якості викладання навчальної дисципліни шляхом впровадження в освітню діяльність інноваційних технологій, належно володіти їх змістом та методикою.

2.      Викладачам коледжу, майстрам виробничого навчання з метою формування самоосвітньої компетентності викладання під час проведення навчальних занять застосовувати інтерактивні форми, методи, прийоми навчання, педагогічні та інформаційні технології.

3.      Ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології відповідно до змісту навчального матеріалу, форми проведення заняття, рівня методичної майстерності викладача, створюючи умови для розвитку та саморозвитку особистості студента.

Напередодні Старого Нового року, вітаємо всіх колег зі святом!