Проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства»

Проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства»

            4 листопада 2016 року викладачем економічних дисциплін Білостоцькою Ілоною Володимирівною у групі 31б  проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства» на тему «Розробка стратегії поведінки підприємства на ринку. Оцінка переваг та недоліків конкурентів».

               Розробка стратегій потребує творчого та креативного підходу, тому на практичному занятті  з даної теми викладач використала інтерактивні методи навчання, а саме – метод кейсів (проблемних ситуацій) та роботу в малих групах. Поєднання цих методів дозволило активізувати роботу студентів на занятті, залучити їх до колективної співпраці, навчити спільно обговорювати проблеми та  приймати рішення, проявити креативність та ініціативу.

                Ключовим моментом під час проведення заняття стало формування у студентів особистісних, комунікаційних та професійних компетенцій, тобто  готовності і здатності майбутнього фахівця приймати ефективні рішення при плануванні та здійсненні професіональної діяльності у взаємодії з навколишнім світом.