Відкрите практичне заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Відкрите практичне заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Знання повинні набуватися  таким чином,

щоб наступні ґрунтувалися на попередніх,

і попередні зміцнювалися наступними.

Я. А. Коменський

У листопаді викладачем облікових дисциплін Мішиною Л. Я. було проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему:  «Складання і обробка касових документів. Ведення касової книги», в ході якого  було досконало продемонстровано методику проведення практичного заняття з використанням інноваційних технологій.

Використані форми та методи були спрямовані на виховання свідомого відношення до навчання, вдосконалення професійних якостей, а також  відповідальності за точність ведення бухгалтерських записів.

Викладач прагнула, щоб на базі отриманих на занятті знань та досвіду, студенти змогли сформувати власний світогляд, виховати в собі вміння розвинути логічне мислення, вміння аналізувати і робити висновки.

Для підвищення ефективності практичного заняття Людмилою Яківною було використано мультимедійний супровід та навчальний відеофільм «Документальне оформлення касових операцій», які завдяки наглядності, допомогли студентам краще зрозуміти поставлені перед ними завдання. Також, використовувався такий елемент навчання, як бліц-опитування «Пелюстки ромашки», що сприяв актуалізації опорних знань з основних питань теми та орієнтації студентів у навчальному матеріалі.

Головна мета заняття: формування практичних навичок складання і обробки касових документів, ведення касової книги була досягнута.  Заняття було цікавим як студентам, так і викладачам, присутнім на ньому. Викладачі мали змогу ознайомитись з нестандартним підходом при проведенні практичних занять.

 

У процесі обговорення відкритого заняття відзначено його практичну цінність. Заняття проведено на високому методичному рівні, яке отримало схвальну оцінку колег.

 

 

 

 

 

avatar