Відкриті заняття в Оріхівському коледжі

Відкриті заняття в Оріхівському коледжі

Викладачі ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»  щорічно проводять відкриті заняття. Відкрите заняття або захід є важливим елементом освітньо-виховного процесу, однією з важливих форм методичної роботи викладача, формою поширення педагогічного досвіду.

Метою відкритого заняття є показ передових форм та методів навчально-виховного процесу, аналіз дидактичної ефективності і використання засобів навчання, узагальнення прийомів наукової організації та контролю якості навчального процесу.

Жовтень у коледжі почався відкритими заняттями, які були проведені викладачами Галутвою Вірою Михайлівною та Галутвою Юрієм Володимировичем.

Тема відкритого лабораторного заняття з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» (викладач Галутва В.М.): «Використання формул і функцій при обробці табличної інформації».

 Викладач ставила за мету оволодіння студентами навичками заповнення електронних таблиць ручним та автоматичним типом вводу даних, навчити їх проводити розрахунки за допомогою математичних функцій. В ході заняття довела, що автоматизація табличних розрахунків в багато разів підвищує ефективність і якість роботи, а ці знання необхідні в майбутній професійній діяльності студентів.

Викладач вдало використала компетентісно-орієнтований підхід з метою формування професійно компетентного майбутнього молодшого спеціаліста, продемонструвала свою педагогічну майстерність.

Вибір дидактичної мети, дотримання структури заняття відповідно до його виду, застосування сучасних форм та методів навчання (елементи діалогу, мозковий штурм, дискусія, моделювання ситуацій, тести, постановка проблеми), використання сучасних засобів наочності (презентації, відеоматеріали) допомогли Галутві В.М. досягнути поставленої мети.

Вміле застосування відповідних форм роботи та наочних матеріалів, використання інтерактивних методів навчання дало можливість в повному обсязі розкрити тему заняття «Перевірка технічного стану та зарядка акумуляторної батареї» викладачеві Галутві Юрію Володимировичу.

Викладачем було організовано детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень з метою формування в них вмінь та навичок їх практичного застосування через  виконання сформульованих завдань.

Індивідуальний підхід і продуктивне педагогічне спілкування викладача зі студентами дало можливість розкрити і виявити їм свої здібності в ході практичної частини заняття.

Викладач продемонстрував високий рівень володіння навчальним матеріалом, методикою проведення практичного заняття, вміння активізувати пізнавальну діяльність студентів. Заняття проведено з дотриманням усіх етапів та відповідних вимог до його організації та відповідає сучасним вимогам до освітнього процесу.

 

avatar